Εκπαίδευση Χειριστών

Ό Swiftair-HELLAS -ΑΤΟ,είναι ένας οργανισμός εκπαίδευσης χειριστών α/φών, εγκεκριμένος από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς τής EASA.

Βρίσκεται στο Μαρκόπουλο Αττικής πλησίον (4’) τού Δ.Α. Αθηνών, προσφέροντας προγράμματα εκπαίδευσης χειριστών Αεροσκαφών.

Καλύπτει εκπαίδευση χειριστών ικανότητας επί τύπου, για τό αεροπλάνο Fairchild METRO III - SA226 / 227.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση τών μαθημάτων, η άδεια που χορηγείται αναγνωρίζεται από όλες τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Υπηρεσίες καί αεροπορικές εταιρείες.

Η ομάδα τών εκπαιδευτών τού Swiftair-HELLAS –ΑΤΟ, απαρτίζεται από ιδιαίτερα πεπειραμένους χειριστές μέ μεγάλη εμπειρία στά α/φηSA 226/227, πιλότους που έχουν πάρα πολλές ώρες πτήσεων, τόσο επιχειρησιακών όσο καί εκπαίδευσης επί τού τύπου.

Τα μαθήματα έχουν πλήρως εγκριθεί από τήν Υ.Π.Α. σύμφωνα με τους ιδιαίτερα αυστηρούς κανονισμούς τής EASA.

Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα (Μαρκόπουλο) και ή πρακτική εν πτήσει (Flight) εκπαίδευση  εκτελείται με τά αεροπλάνα τού στόλου μας, χρησιμοποιώντας σάν βάση τόν Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «΄Ελευθ.Βενιζέλος».

 

Ξεκινήστε την καριέρα σας μαζί μας

 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

  Διάρκεια περίπου 3 εβδομάδες.

 

- Απαιτήσεις:

  Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

• Τουλάχιστον 70 ώρες PIC

• EASA ATPL ή CPL με ATPL theory credit.

• Multi engine IR (A) εν ισχύ

• Έγκυρο  πιστοποιητικό υγείας κλάσης 1

• Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας κατά ICAO επίπεδο 4

• Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης  MCC course.

 -Γλώσσα μαθημάτων

• Αγγλική

• Ελληνική

 

Θεωρητική Εκπαίδευση

Εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων = 40 ώρες

Πρακτική εκπαίδευση (CPT) στο Α/Φ = 6 ώρες

 

Εκπαίδευση στο αεροπλάνο

• 5 Εκπαιδευτικές Πτήσεις (Normal and abnormal procedures) - 8 ώρες:

• 1 πτήση Εξέταση- Άδεια Ικανότητας (License Skill Test).

• 12 ώρες κατ’ελάχιστον Briefing/Debriefing.

 

Το συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει

• Χρήση QRH 

• Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Πληρωμάτων

• AFM (Εγχειρίδιο Πτήσεων)

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας

petridis@swiftair.com, gpantelios@swiftair.com