Συντήρηση

Tα αεροσκάφη τής Swiftair-HELLAS εποπτεύονται σε 24ωρη βάση για την διαρκή αξιοπλοΐα τους από τον δικό της Οργανισμό Διαχείρισης, Συντήρησης και Διαρκούς Αξιοπλοΐας (CAMO) πιστοποιημένο κατά EASA από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α).  Η Swiftair-HELLAS διαθέτει επίσης τον δικό της Οργανισμό Συντήρησης  Βάσης πιστοποιημένο κατά EASA- Part 145  από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ( Υ.Π.Α.). Υποστηρίζει έτσι με ιδιαίτερη ευελιξία την ομαλή λειτουργία του στόλου μας, παρέχοντας επίσης την δυνατότητα και σε άλλες εταιρίες (προς τρίτους), για ελέγχους γραμμής και επισκευής των αεροσκαφών τους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ¨ Ελ.Βενιζέλος¨.

Το τεχνικό προσωπικό μας είναι εξειδικευμένο και πλήρως πιστοποιημένο στα αεροσκάφη τύπου FAIRCHILD ΜΕΤRΟ III και ATR για επιθεωρήσεις, επισκευές και πλήρη συντήρηση, που κυμαίνεται από επίπεδο γραμμής (Line Mx)  έως το επίπεδο συντήρησης βάσης (Base Mx). 

 

Υποστήριξη τών κινητήρων Honeywell TPE331 

Το  τεχνικό προσωπικό τής  Swiftair-HELLAS  διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια  εμπειρίας στους κινητήρες TPE 331 (τύπων  -11, -12) και είναι σήμερα  ο μεγαλύτερος χρήστης των TPE 331-11 στη Νοτιοανατολική  Ευρώπη.

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ - ΥΠΟΣΤΕΓΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ 11
ΣΠΑΤΑ, 19019
T: (+30) 210-3537712
F: (+30) 210 3537820
e-mail: pkoleris@swiftair.com