Που βρισκόμαστε

Φόρμα επικοινωνίας

Πληροφορίες

SwiftAir Hellas S.A.

Λεωφόρος Ελλ. Δημοκρατίας ,A. Κουμπή 24 ,
19003 Μαρκόπουλο Ατιική, Ελλάς
Τηλέφωνο:+(30-22990) 63 790
FAX:+(30-22990) 63 791
E-mail: msintaki@swiftair.com

Τεχνική Βάση

Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ¨ ΕL.VENIZELOS’’
Κτίριο 11
T: (+30) 210 3537 712, 210 3537 820
F: (+30) 210 3537 820
E-mail: pkoleris@swiftair.com